Mediation

MEDIATION

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Maar vaak zien partijen de oplossing niet (meer). De hulp van een mediator kan daarin verandering brengen.

Wanneer is mediation voor u geschikt:

Uw (echt)scheiding regelen via de notaris-mediator

Waarom via de notaris-mediator?

Het voordeel van het regelen van uw (echt)scheiding via de notaris-mediator is dat de hele scheiding door ons wordt geregeld, van het opstellen van het (echt)scheidingsconvenant tot de verdeling van de woning en het tekenen van een nieuwe hypotheek, het opstellen van een ouderschapsplan, het eventueel maken van nieuwe testamenten door de veranderde situatie. Een ander voordeel is dat een notaris net zoals de mediator onafhankelijk en onpartijdig dient te werken en derhalve gewend is om voor de belangen van beide partijen op te komen. Uitgangspunt van de scheiding zijn de door u zelf gemaakte afspraken, die niet via advocaten zijn uit onderhandeld of door een rechter zijn opgelegd.

Hoe verloopt de procedure?

De afspraken die u met elkaar maakt worden vastgelegd in een (echt)scheidingsconvenant dat door u beiden en de notaris wordt ondertekend. Vervolgens wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Wij schakelen daar een advocaat voor in. Vervolgens spreekt de rechter de echtscheiding uit. De echtscheiding komt daarna formeel tot stand door inschrijving van de beschikking van de rechter in de registers van de burgerlijke stand. De afspraken inzake het ouderschapsplan worden in een notariële akte vastgelegd. Na uw echtscheiding kan (indien van toepassing) de akte van verdeling van de woning worden getekend met eventueel een nieuwe of extra hypotheek. Indien gewenst kunnen dan gelijk uw testamenten worden aangepast als dat noodzakelijk of er behoefte aan is.

Uw nalatenschap regelen via de notaris-mediator

Waarom via de notaris-mediator?

De notaris is van oudsher de deskundige op het gebied van de afwikkeling van nalatenschappen. Met nalatenschapsmediation kunt u conflicten rond de afwikkeling van nalatenschappen proberen te voorkomen en/of deze proberen onderling op te lossen. Er komt veel kijken bij de afhandeling van een erfenis. In de praktijk blijkt nogal eens dat een verschil van mening over het afwikkelen van een nalatenschap symbool kan staan voor andere problemen die tussen één of meerdere erfgenamen spelen. 

In de nalatenschapsmediation is er aandacht voor de onderlinge relatie en verhoudingen tussen de erfgenamen en ook voor het zakelijk afwikkelen van de nalatenschap, dus zowel de menselijke alsook de zakelijke, juridische aspecten komen aan bod.

Zo kan worden voorkomen dat de rouw rond het overlijden van een familielid wordt overschaduwd door conflicten in een moeilijke periode. De notaris-mediator kan voor het vertrouwen zorgen die voor een vlotte en duurzame afwikkeling van de nalatenschap noodzakelijk is. En vanuit dat vertrouwen worden dan afspraken gemaakt die uiteindelijk kunnen worden vastgelegd in een notariële verdelingsakte.

Wat zijn de kosten?

Voor mediationgesprekken hanteert ons kantoor een tarief van € 180,- per uur (incl. 21% btw). Er worden geen andere kosten in rekening gebracht. bijv. huur locatie en u ontvangt een gespecificeerde declaratie.  De partijen die een mediator inschakelen, betalen die kosten gezamenlijk. Doorgaans worden deze kosten gelijkelijk verdeeld, maar de partijen kunnen onderling natuurlijk tot een andere verdeling komen. In sommige gevallen wordt mediation door de rechtsbijstandsverzekering vergoed. Check uw polisvoorwaarden of kosten voor mediation worden gedekt.

Gemiddeld bestaat een mediation uit 3 tot 5 bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst duur nooit langer dan 2 uur, omdat de bijeenkomsten heel intens kunnen zijn.  Voordat het mediationtraject begint maakt u afspraken over de kosten en de verdeling daarvan. Ook wanneer mediation mislukt, moeten de gemaakte kosten aan de mediator worden betaald. Nadat de mediation is afgerond, komen er nog kosten bij, waarbij u moet denken aan het opstellen en indienen van het echtscheidingsconvenant bij de Rechtbank, de kosten voor de akten, zoals het ouderschapsplan, de akte van verdeling, de hypotheekakte en/of testamenten. Maar deze laatstgenoemde kosten heeft u ook als u uw echtscheiding via advocaten en de rechter zou regelen.

Let wel: In de praktijk is het al gauw goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de rechter. U heeft namelijk niet ieder een eigen advocaat nodig. Uit onderzoek van de Raad voor Rechtsbijstand blijkt dat in twee/derde van de gevallen mediation binnen 15 weken is afgerond. In ruim 3/4 van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen!

De 5 fasen van een mediationtraject

De mediator leidt de gesprekken in goede banen. Onafhankelijk en onpartijdig, rustig en ontspannen. Bij een mediationtraject doorloopt u 5 fasen:

Het intakegesprek van een kwartier is gratis en zonder verplichtingen. U vertelt over uw conflict of scheiding. Hoe beleeft u deze en wat wilt u? De mediator legt haar werkzaamheden uit en wat u van de mediation mag verwachten en wat niet. Vervolgens kan indien gewenst het mediationtraject worden gestart.

De mediator stelt een overeenkomst op waarin u verklaart actief aan oplossingen mee te zullen werken en waarin de mediator verklaart onpartijdig te zullen zijn.

U vertelt aan elkaar hoe u de verdeling van gezamenlijk bezit het liefst geregeld ziet. Bij een scheiding komen daar de financiële aspecten na de scheiding, woonwensen en verdeling van de zorgtaken voor de kinderen nog bij.

Met ieders wensen in gedachten wordt er samen gezocht naar oplossingen die in uw gezamenlijk belang zijn. U maakt daarbij alleen afspraken waarin u zich beiden (allen) kunt vinden.

Tot slot wordt van de gemaakte afspraken in bijvoorbeeld een (echt)scheidingsconvenant, ouderschapsplan en/of verdelingsovereenkomst een notariële akte opgesteld. Het voordeel van een notariële akte is dat de daarin vastgelegde afspraken bij de rechter afdwingbaar zijn als onverhoopt één van de partijen zich niet aan de afspraken mocht houden.

Samenvattend de voordelen van een mediation nog eens op een rij:

Kortom: de notaris-mediator biedt u alles onder één dak, waarbij alles, van bemiddeling in het conflict tot vastlegging van afspraken in akten, bij één kantoor geregeld kan worden. Dat bespaart u geld en tijd.

Beroepsorganisaties

Elvira Jansen is aangesloten bij diverse beroepsorganisaties, als notaris bij de KNB, als mediator bij MfN als registermediator en bij VMN (Vereniging van mediators in het Notariaat). Zij is tevens familiemediator en helpt bij het begeleiden van gezins- en familieleden bij het oplossen van hun onderlinge problemen.

mr. Elvira Jansen

notaris | mediator

e-mail: notaris@libertasnotariaat.nl
tel: 0317 – 41 18 14

Mediation aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Maak een keuze*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Scroll naar boven