Overlijden

Testament

Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Laat deze wensen goed aansluiten op uw persoonlijke situatie voor nu en in de toekomst. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. De vragen in deze checklist geven u inzicht in de mogelijkheden van uw (nieuwe) testament. De antwoorden zijn afhankelijk van uw levenssituatie, wensen en behoeften. Een testament is een persoonlijk document. Wat is mijn testament moment? Doe de check

Voldoet mijn testament nog?

In zijn algemeenheid geldt dat het van belang is dat u de inhoud van uw testament in de gaten houdt en eens in de vijf jaar laat checken. Stel dat u jaren geleden een testament heeft laten maken, dan kan het zinvol zijn om na te denken over een wijziging van uw testament. Bijvoorbeeld na een scheiding, omdat u (klein)kinderen heeft gekregen of omdat uw partner is overleden. Het kan zijn dat uw testament nog verwijst naar een oude situatie, wet of fiscale regels. Een testament blijft eeuwig gelden, maar de inhoud daarvan behoeft dus door de verandering van uw wensen, uw omstandigheden of door een wetswijziging niet altijd meer up-to-date te zijn. Heeft u twijfels of vragen over uw huidige testament, bezoek ons gratis inloopspreekuur.

Vragenlijst testament nodig? Doe de check

Verklaring van erfrecht / executele

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin is opgenomen of de overledene persoon een testament heeft gemaakt, wie de erfgenamen van de overledene zijn en wie van de erfgenamen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. De erfgenamen kunnen zo hun recht op de nalatenschap aantonen. Na overlijden kunnen verschillende instanties om een verklaring van erfrecht vragen.  Een verklaring van executele is een notariële akte waarin is opgenomen wie de executeur van een nalatenschap is en welke bevoegdheden de executeur heeft.

U kunt uw verklaring van erfrecht of verklaring van executele bij ons ook online aanvragen als u een gesprek niet nodig vindt. Vraag hier de vragenlijst aan.

Nalatenschapsafwikkeling

Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt heel wat kijken. Het is goed om met de nabestaanden en erfgenamen goed te bespreken wat er gebeuren moet, zodat zij niet voor onverwachte vragen komen te staan. Als er (veel) erfgenamen zijn die nogal van mening kunnen verschillen, dan is het handig om in een testament een executeur te regelen, zodat iemand de regie houdt of zijn vetorecht kan uitspreken. Ook kunt u oudere familieleden van hun taak ontlasten door een executeur uit de jongere generatie aan te wijzen.

Naast het regelen wie de erfgenamen zijn, wie uw nalatenschap moet regelen (de executeur) is het ook belangrijk om na te denken wat er met uw digitale nalatenschap moet gebeuren. Klik hier voor meer informatie

Scroll naar boven