Tarieven

Tarieven Notariaat en Offertes aanvragen

Onderzoek wijst uit dat mensen in eerste instantie afgaan op alleen een tarief. Dat kan bij sommige aanbieders verrassend laag lijken, terwijl er dan achteraf toch nog extra kosten worden berekend. Onze tarieven zijn zonder verborgen extra kosten zodat u vóóraf weet waar u aan toe bent.

Voor een 1e adviesgesprek hanteren wij een vast tarief van € 150,00 (inclusief btw). Deze kosten vervallen indien u de opdracht aan ons kantoor geeft voor het opstellen van de akte(n).  

Wilt u een gratis advies of heeft u een korte vraag bezoek dan ons gratis inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur, dit gesprek zal maximaal een kwartier duren.  Maak dan wel even een afspraak als u langs wilt komen.

De tarieven / offertes gaan uit van gebruikelijke situaties waarin zich geen bijzondere omstandigheden voordoen. Mocht tijdens de opdracht blijken dat er wel sprake is van bijzondere omstandigheden en mocht dit extra werkzaamheden met zich meebrengen dan worden die extra werkzaamheden in rekening gebracht. U wordt daarvan uiteraard van tevoren in kennis gesteld.

Tarieven Mediation

Voor mediationgesprekken hanteert ons kantoor een tarief van € 150,- per uur (inclusief btw). Het 1e kennismakings- en/of adviesgesprek is altijd gratis. Er worden voor de mediation zelf geen andere kosten in rekening gebracht, bijv. huur locatie, reistijd en u ontvangt een gespecificeerde declaratie.  De partijen die een mediator inschakelen, betalen die kosten gezamenlijk. Doorgaans worden deze kosten gelijkelijk verdeeld, maar de partijen kunnen onderling natuurlijk tot een andere verdeling komen. In sommige gevallen wordt mediation door de rechtsbijstandsverzekering vergoed. Check uw polisvoorwaarden of kosten voor mediation worden gedekt. 

Gemiddeld bestaat een mediation uit 3 tot 5 bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst duur nooit langer dan 2 uur, omdat de bijeenkomsten heel intens kunnen zijn. Een mediation zelf kost dus meestal tussen de € 900,– en € 1.500,–.  Voordat het mediationtraject begint maakt u afspraken over de kosten en de verdeling daarvan. Ook wanneer mediation mislukt, moeten de gemaakte kosten aan de mediator worden betaald. Nadat de mediation is afgerond, komen er nog kosten bij, waarbij u moet denken aan het opstellen en indienen van het echtscheidingsconvenant bij de Rechtbank, de kosten voor de akten, zoals het ouderschapsplan, de akte van verdeling, de hypotheekakte en/of testamenten. Maar deze laatstgenoemde kosten heeft u ook als u uw echtscheiding via advocaten en de rechter zou regelen. Zie onze tarievenpagina voor een overzicht van de kosten van deze akten.

Let wel: In de praktijk is het al gauw goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de rechter. U heeft namelijk niet ieder een eigen advocaat nodig. Uit onderzoek van de Raad voor Rechtsbijstand blijkt dat in twee/derde van de gevallen mediation binnen 15 weken is afgerond. In ruim 3/4 van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen!

Scroll naar boven